Jan 100.5 Jane 120
Pip 77 Pete 117 Devon 603.5 Devon 178
Katy S 50.75 Nadia 109.25 Cornwall 548.5 Cornwall 169.5
Nadia 109.25 Graham 107 Dorset 520 Dorset 167.5
Clare 59.75 Jan 100.5
Rebecca 89.25 TC 99.75
Pete 117 Nik 89.75
Button 2
★KT 59.75 Rebecca 89.25
Vetty 49.75 James 85.25
Nik 89.75 Nadine 83.25
Liz 79.75 Liz 79.75
TC 99.75 Pip 77
Jane 120 Nell 73.25
Kelly 49.75 Matt 69.75
Matt 69.75 Clare 59.75
Marilou 50.75 ★KT 59.75
Roy 50.75 Katy S 50.75
Nell 73.25 Marilou 50.75
Nadine 83.25 Roy 50.75
Graham 107 Vetty 49.75
James 85.25 Kelly 49.75
Button 1
Cornwall
Dorset
Devon